Resultater

Det brede samarbejde i udvalget og byrådet har gjort, at vi er lykkedes at komme i mål med en lang liste af gode ting.  Her kan du læse initiativer, jeg har været med til at sikre er blevet gennemført i den valgperiode. 
Listen er langt fra fuldendt, men blot gode eksempler på, at når vi gør ting sammen, så er vi stærkest.

OrkesterMester 

Min vision er at alle børn i Gribskov kommune, skal have muligheden for at lærer at spille på mindst ét instrument i deres folkeskoletid. Den vision hjælper Orkestermester med, i harmonisk samarbejde med Gribskov Musik- og Kulturskole og Gilbjergskolen. https://sn.dk/Ugeposten-Gribskov/Skole-faar-del-i-pulje-paa-10-mio-kr-Jeg-er-saa-hamrende-lykkelig/artikel/922573

Udvikling af Børne – Ungedemokrati

I dag er det – modsætning til tidligere blevet muligt for Fælleselevrådet kan bringer sager på udvalgets dagsorden. Vi har opdateret børnebyrådsmøderne, så de i langt højere grad afspejler den politiske virkelighed med forhandlinger, dagsordener etc. Der vil også være livestreaming fra byrådssalen, når der er det årlige børnebyrådsmøde.

Vandtilvænning i daginstitutioner

Alle vores kommunale børnehaver har mulighed for at få gratis vandtilvænning i Gribskov Svømmehal med børnene. Det er der heldigvis flere af vores institutioner, der benytter sig af.

Ramløse har skiftet “fødeskole”, hvilket betyder at børnene fremover skal til Bjørnehøj, når de efter 6 klasse skal skifte skole.

Ordblinde handleplan

Alle børn skal have muligheden for at læse – også selvom man er ordblind. Derfor har vi lavet en omfattende handleplan og via budgettet er der afsat 1 mio. kroner om året til ordblindeområdet. 
 

Børne og ungepolitik 

En seriøs og omfattende politik, der er blevet gennemført efter en meget omfattende og inddragende proces. https://gribskov.dk/Media/9/0/boerne-og-ungepolitik-2020_v08_skaerm%20(2).pdf

Øget dialog mellem forældrebestyrelser og Børn, idræt og Familieudvalget

Vi når meget længere, når vi taler sammen. Vi har intensiveret dialogmøderne og har også tilføjet dialogmøde med forældrebestyrelsen i dagplejen. De har med rette følt sig overset og derfor har vi styrket samarbejdet.

Padelbane i Ramløse

Ramløse søgte 50.000 kr og fandt resten af financieringen selv. I dag står der en fin padelbane til glæde for alle.
 

Ny Kunstgræsbane i Vejby
 

Idrætspas
I Gribskov skal det være muligt for alle at dyrke idræt. Og dyrke de fællesskaber der opstår. Men de fællesskaber kan være dyre. Det betyder, at vi har gjort det muligt at søge om Idrætspas for familier, hvor økonomien er lidt klemt. Barnet eller den unge deltager på lige vilkår med sine kammerarter og der skiltes ikke med særlige “Idrætspas -børn”. Vi glæder os bare over, at alle har mulighed for at deltage. 

Vision og Helhedsplan i Gilleleje 

I Budgettet 2018 – 2021 blev der afsat 6 mio. kroner til nye idrætsfacilitter omkring Gilbjergskolen i Gilleleje.

Og meget, meget mere…